Барање за печатење

Цената зависи од идеата или поточно која техника ќе ја употребиме
при изработка, бројот на бои во штампата и обемот на нарачката
(за повеќе добивате и попуст).

Затоа испратете ни ја посакуваната фотографија, текст, лого и сл.
на Facebook, Instagram или мејл,
за да ја видиме и да ви дадеме соодветна цена.